Osiguranje autonezgode

Osiguranjem AUTONEZGODE osiguravaju se sva lica koja imaju svojstvo vozača ili putnika u vozilu.

 osiguranje-autonezgode

Najčešće se ugovara u paketu sa osiguranjem autoodgovornosti i predstavlja dobrovoljno osiguranje vozača i putnika u motornom vozilu.

 Koji rizici su pokriveni?

  •     smrt nastala usled nezgode u vozilu
  •     trajni nvaliditeta kao posledice povrede u vozilu

Osiguranje vozača i putnika od nezgode osigurava se na izabranu osiguranu sumu.