Zeleni karton

ZELENA KARTA  je međunarodna isprava (potvrda) osiguranja od autoodgovornosti.

zeleni-karton

Zeleni karton obezbeđujete osiguravajuću zaštitu za eventualne materijalne i nematerijalne štete koje možete pričiniti trećim licima u saobraćajnoj nezgodi u inostranstvu.

Zelena karta se izdaje isključivo za registrovana vozila sa domaćim registracionim tablicama i znači da, ukoliko svojim vozilom pričinite štetu u inostranstvu, štetu ne plaćate Vi, već Osiguravač čiju polisu autoodgovornosti posedujete.

ZELENI KARTON! Da li Vam je potreban?

Zelena karta, kao potvrda o osiguranju od autoodgovornosti, obavezan  je dokument za vozila kojima se ulazi na teritoriju neke od sledećih zemalja:

Makedonija, BiH, Turska,  Albanija, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Izrael, Iran, Tunis i Maroko.

zeleni karton  nije potreban vozačima iz Srbije prilikom ulaska u Crnu Goru, koja sa Srbijom ima potpisan poseban bilateralni sporazum.

zeleni karton je i dalje biti potreban prilikom ulaska u Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, tako da, na primer, ukoliko planirate put u Grčku preko Makedonije – morate posedovati zelenu kartu. Isti je slučaj i sa Crnom Gorom, ukoliko putujete preko Bosne i Hercegovine.

Zelena karta za vozila iz Republike Srbije od 01.01.2012. godine, na osnovu Multilateralnog sporazuma, više nije potrebna za putovanje u zemlje članica Evropske unije (EU), Švajcarsku, Norvešku, Island i Andoru. Prilikom ulaska o ove zemlje, potrebno je posedovati samo polisu osiguranja od autoodgovornosti koja je izdata od strane domaćeg osiguravajućeg društava i registarske tablice.

Šta  je neophodno za dobijanje ZELENE karte?

  •     polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti
  •     saobraćajna dozvola

Do kada važi i ko izdaje ZELENI karton?

Zelena karta važi do isteka premije obaveznog osiguranja od autoodgovornosti.

Zeleni karton izdaje osiguravajuće društvo kod kojeg je zaključeno osiguranje od autoodgovornosti.