PRENOS VLASNIŠTVA VOZILA 

prenos vlasništva kragujevac

Prenos vlasništva vozila je obaveza koju moramo uraditi ukoliko kupujemo ili prodajemo automobil a da bi to ostvarili potrebna su nam tri uslova: 

  • Izrada i overa ugovora ili ugovora o poklonu
  • Plaćanje poreza u poreskoj upravi
  • Izvršena promena u saobraćajnoj dozvoli

Ukoliko kupujete ili prodajete automobil mi smo tu da Vam pomognemo i pružimo neophodne informacije vezane za prenos vlasništva vozila. Ukoliko se odlučite da nama poverite taj posao, usluga obuhvata sledeće:

  • Izrada kupoprodajnog ugovora

  • Popunjavanje PPi4 obrasca za poresku prijavu

  • Kopiranje ili očitavanje potrebnih dokumenata za poresku upravu (saobraćajna dozvola i lična karta prodavca)

  • Plaćanje poreza na prenos vlasništva u poreskoj upravi. (procedura traje 2-3 dana)

Ukoliko sami želite da odradite taj posao procedura prilikom prenosa vlasništva je sledeća:

Prvo je potrebno napraviti kupoprodajni ugovor, zatim isti overiti kod notara, obavezno uzmite kopiju ili čitač lične karte prodavca, najbolje prilikom same overe kod notara (notar može ištampati čitač LK). Potrebna je i kopija ili čitač saobraćajne dozvole i obrazac PPi4 (poreska prijava, kupuje se u kjižari) Popunite obrazac,priložite 2 primerka overenog ugovora,čitač saobraćajne i lične karte prodavca i predajte na pisarnicu u Bezistanu (poreskoj upravi u Kragujevcu) Posle nekoliko dana dolazite po rešenje sa kojim plaćate porez i predajete dokaz o uplati u sobu 2 ili 4 gde vam na kraju kažu da dodjete za 2-3 dana za potvrdu o plaćenom porezu. To je cela procedura koju iako nema ni malo logike, moramo poštovati. Sve to možemo uraditi umesto Vas i sačuvati Vam dragoceno vreme jer proceduru možemo dodatno ubrzati!