AUTO CENTAR MATKO

Šta je Bonus-Malus sistem?

Posted by Zikic Darko on Tuesday, December 25, 2012 Under: Osiguranje

Bonus predstavlja popust na premiju osiguranja koji se daje osiguraniku koji u prethodnom periodu nije imao štetu. Osiguranici koji u ranijem periodu nisu imali štete po osnovu obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti biće razvrstani u treći premijski stepen i ostvarivaće pravo umanjenja osnovne premije od 5%. Bonus se obračunava godišnje u određenom procentu pri plaćanju premije, a maksimalno do 15%.


Malus je doplata premije koji se zaračunava onim osiguranicima koji su u prethodnom periodu imali odredjeni broj šteta (2 ili vise). Manje pažljivi vozači, sa jednom učinjenom štetom između dve registracije, moraju da plate 50% skuplju polisu i biće razvrstani u sedmi premijski stepen, dok vozači koji naprave dve štete plaćaće 110% višu cenu osiguranja sto odgovara desetom premijskom stepenu, a za tri i više načinjenih šteta osiguranik će plaćati 150% veću premiju obaveznog osiguranja auto-dogovornosti i biće razvrstan u dvanaesti premijski stepen.


Napominjemo da se pravo na premiju odgovarajućeg premijskog stepena bonus-malus sistema odnosi samo na vlasnika vozila. Promenom vozila, ne gubi se stečeno pravo na bonus ili malus, jer se ono vezuje za vlasnika.


In : Osiguranje 


Tags: "premijski stepen osiguranja vozila" "bonus malus klase" "malus" "autoodgovornost" "izračunavanje premije auto osiguranja" "osiguranje za auto" "bonus malus system" "bonus malus sistem osiguranja" 

Copyright © Auto Speed  2017

Ko vodi ovaj blog?


Žikić Darko Ja sam Darko Žikić radim na tehničkom pregledu Matko i bavim se registracijom vozila od 2003 godine kada sam počeo da radim na jednom tehničkom pregledu u Kragujevcu. 2011 osnivam sopstvenu agenciju sa kojom sam radio samostalno do 2019 godine kada se zapošljavam na tehničkom pregledu Matko. Na ovom blogu možete naći sve što Vas zanima vezano za registraciju, osiguranje, carinjenje i prenos vlasništva automobila. Nadam se da ću Vam pomoći da pronadjete šta Vas zanima a ako imate bilo kakva pitanja slobodno me kontaktirajte!

Make a free website with Yola